Uitgelicht

Moeten we overstappen van bankbiljetten en elektronisch geld naar cryptomunten binnen de Connected Society?

Dit essay legt de rol van betalingsmiddelen in de geschiedenis van de mens uit. Daarnaast wordt ook het belang van cryptomunten binnen de Connected Society duidelijk gemaakt.

Laat ons beginnen met een simpele vraag: waarom heeft de mens geld nodig? Om deze vraag te beantwoorden moeten we heel ver in ons geschiedenis teruggaan, naar een tijd waar ruilhandel ontstaan is. Ruilhandel is duizenden Jaren geleden( tussen 10.000 v.C.(‘A Brief History of Payment Services and Solutions’, 2015) of 6.000 v.C. (Mint, 2020) )ontstaan als een manier om goederen met elkaar te wisselen. Dankzij ruilhandel kon je eigen materiaal ruilen voor een product waarover je anders niet kon beschikken. Toch niet op een vredevolle manier.

Stel je je volgende situatie voor: je woont in het jaar 6.500 VC en je hebt veel koeien. De zoon van je tante is een kleermaker.  Soms kunnen jullie elkaars goederen ruilen. Je geeft kaas en hij geeft je wat kledij. We kunnen zien dat ruilhandel een deel van de problemen oplost om aan iemand anders zijn goederen te geraken maar je nood kan niet altijd opgelost worden omdat de vraag en aanbod niet altijd hetzelfde is. Er was dus een duidelijk probleem met ruilhandel. Wat doet een mens in zo een situatie? Innoveren!  

Een volgende innovatieve stap in deze richting was het gebruik van edele metalen zoals goud en zilver. Het is moeilijk om een exacte datum te vinden die aangeeft wanneer voor het eerst goud of zilver gebruikt werd als betaalmiddel en welke van de twee was het eerste. Wat we wel kunnen zeggen is dat na het ontdekking van goud werd het door de Egyptenaren voor het eerst rond 1500 v.C. gebruikt als eerste internationaal ruilmiddel voor handel(Gold: The Most Precious of Metals, 2016). Er zijn andere bronnen die vermelden dat rond 3.000 v.C. ook zilver gebruikt werd als betaalmiddel (When Was Silver First Used as Currency?, z.d.). Deze 2 edele metalen zijn voor duizenden jaren in gebruik gebleven.

Al in het 6de eeuw werd in China  voor het eerst geëxperimenteerd met papiergeld(Allen, 2013) wat de opvolger was van leergeld (History of Money and Payments, z.d.). Omdat het niet mogelijk was om de waarde van papiergeld gemakkelijk te bepalen werd papiergeld in verschillende beschavingen in en uit gebruik gevallen.

Later in 1661 werd voor het eerst in Europa bankbiljetten gebruikt door de bank van Stockholm(10000 Years of Economy, z.d.). In Engeland  werd in 1694 The Bank of England opgericht en werden biljetten afgegeven in ruil voor stortingen bij de bank(Allen, 2013). Na de eerste wereldoorlog begon de link tussen goud en bankbiljetten af te breken. Je kon niet zomaar naar de bank gaan om goud terug te krijgen voor je biljetten.

Half de 20ste eeuw in de jaren ’50 waren de kredietkaarten beschikbaar en later in de jaren ’70 kon men ook gebruik maken van de debet kaarten(Barrett, 2009). Dankzij deze kaarten hoefde je geen groot sommen geld mee te hebben. Ondertussen kan je gemakkelijk met je smarttoestellen contactloos betalen.

Zo kunnen we duidelijk zien dat de mens nood heeft om te betalen en dat de betaalmiddelen doorheen de tijden worden aangepast. Iedere betaalmiddel dat handiger is dan de vorige neemt de dominante positie. Na een vaak trage transitie neemt er een soort van revolutie plaats en we passen zich aan.

Het is niet alleen geld dat te maken heeft met aanpassingen, evoluties of revoluties maar een beetje gelijk is hoe de menselijke samenleving zich gedraagt. Volgens Stuive en van der Heijden (Stuive & van der Heijden, 2020) hebben 5 revoluties een grote impact gehad op de ontwikkeling van de samenleving. De eerste revolutie was de cognitieve revolutie (de mens leerde verhalen vertellen), dan was de agrarische revolutie (de mens leerde voeding verzamelen en hoefde niet meer constant te verhuizen om te kunnen overleven), ten derde was de ontwikkeling van de boekdrukkunst (informatie kon heel snel verspreid worden), de vierde was de industriële revolutie (snelle tempo in productie) en nu is de huidige informatierevolutie aan de gang. Deze revolutie van informatie zal waarschijnlijk als de laatste grote revolutie een immense impact hebben op de ontwikkeling van de beschaving.

Tegenwoordig kan een gigantisch hoeveelheid van data in een ogenblik met iedereen over de hele aarde gedeeld worden. Dit is mogelijk dankzij de Connected Society. In deze society zijn mensen en dingen met elkaar verbonden dankzij het internet(Stuive & van der Heijden, 2020). 

Deze nieuwe samenleving maakt plaats vrij voor nieuwe technologie en ook nieuwe betaalsystemen. Dankzij de blockchain technologie kunnen cryptomunten ontwikkeld worden. Satoshi Nakamoto maakte voor het eerst gebruik van deze technologie voor de Bitcoin. Maar het is niet zo eenvoudig om blockchain te begrijpen zonder dat je zich een beetje te moeten verdiepen in deze technologie. Volgens Ashford en Shmidt (Ashford & Schmid, 2020) is blockchain “een open, gedistribueerd grootboek waarin transacties in code worden vastgelegd.” Maar wat betekent dit juist?

In 1991 wilden een groep van onderzoekers tijd plakken op documenten en wilden voorkomen dat er datums gewijzigd worden. De blockchain technologie zorgt ervoor dat je eigenlijk geen tussen persoon als banken meer nodig hebt om transacties goed te keuren. Deze technologie is een keten van blokken en bevat informatie over de gegevens in eigen blok en de vorige blokken. Alle informatie dat op een blok zit kan niet gewijzigd worden. Het bevat heel de historiek van wat er gebeurd is in het verleden met de data. Als er informatie gewijzigd wordt, zal er een nieuwe blok gemaakt worden met de gegevens van alles wat er gebeurde. Deze informatie kan niet vernietigd worden. De methode is eeuwen oud maar wat nieuw is aan blockchain is dat de informatie gedecentraliseerd is(Lucas Mostazo, 2018). Het maakt dus enorm moeilijk om de gegevens aan te passen. Zo ontstaat er meer vertrouwen. Dus Blockchain maakt het mogelijk om data te traceren en deze ook te bewaren. Op die manier wordt er meer vertrouwen gecreëerd in de data en daarnaast valt de rol van de tussen persoon weg als we met elkaar communiceren of data delen.  

Cryptomunten of cryptocurrency of crypto zijn digitale munten die gebruik maken van de blockchain technologie. Vandaag de dag zijn ze heel populair en volgens Hayes(Hayes, 2021) bestaan er ondertussen meer dan 10 duizend verschillende soorten cryptomunten.  Satoshi Nakamoto schreef in zijn paper in 2008 over het eerste cryptomunt, Bitcoin(Nakamoto, 2008). Nakamoto beschreef het project als “een elektronisch betalingssysteem gebaseerd op cryptografisch bewijs in plaats van vertrouwen.” (Nakamoto, 2008).

Nu keren we terug naar de essentie van de vraag: moeten we overstappen naar cryptomunten? Als we met aandacht kijken naar de geschiedenis van betaalvormen die ontstaan zijn sinds de ruilhandel kunnen we een iets met zekerheid zeggen; Mensen hebben nood om te betalen voor goederen en services én ze zijn altijd opzoek om het gemakkelijker, veiliger en lichter te maken. De edele metalen waren beter dan ruilhandel, het papiergeld was beter dan ‘zware’ metalen bij te hebben, de bankkaarten waren beter en veiliger dan grote sommen cash bij te hebben.

Omdat heel de wereld en zelfs dingen dankzij internet met elkaar verbonden zijn (Stuive & van der Heijden, 2020) kunnen we voor €1 boodschappen doen in China. Het grootste probleem met de huidige betaalsystemen volgens ons is dat de meeste landen een eigen papieren biljet hebben en de waarde daarvan is verschillend per land of regio. Daarentegen lossen de cryptomunten deze problemen op dankzij de blockchain technologie. Het werkt snel en biedt veel privacy aan. Het daagt de oude betaalsystemen aan en neemt een logische volgende stap in de evolutie van ons betaalsystemen.

Daarom denken wij dat een overstap logisch en onvermijdelijk is. Maar het wel niet zeggen dat de bankkaarten of traditionele bankbiljetten zullen verdwijnen. Goud is misschien niet meer een standaard betaalmethode, maar het heeft nog altijd een eigen waarde. Als we kijken naar de revolutie van ATM’s, bankkaarten en contactloos betalen kunnen we zeggen dat ze er niet voor gezorgd hebben dat de bankbiljetten verdwijnen uit de economie. Zo zal het waarschijnlijk ook blijven na de inburgering van cryptomunten.

Naast de voordelen van cryptomunten zijn er ook nadelen en uitdagingen aan verbonden. In 2021 werd El Salvador het eerste land om Bitcoin te legaliseren(Hernandez, 2021) maar al in 2019 begon China alle crytpomunten illegaal te verklaren(‘China Declares All Crypto-Currency Transactions Illegal’, 2021) met een hardhandig optreden in 2021 tegen cryptomunten. Zo kan men ook begrijpen dat de gedecentraliseerde blockchaintechnologie zeker een gevaar is voor autoritaire machten. Het neemt macht weg van de overheid. Dit maakt de inburgering van cryptomunten in de samenleving en vooral in de autoritaire landen moeilijk.

Een ander probleem met het delven van grote cryptomunten als Bitcoin en Ethereum is het verbruik van energie en emissie. Volgens Rhodes(Rhodes, 2021) verbruikt Bitcoin jaarlijks evenveel energie als Finland, Zweden of Maleisië. Maar zoals we eerder zeiden, als er problemen zijn de mens probeert te innoveren en het lukt vaak ook. Het onderzoek(Flexible Data Centers Can Reduce Grid Carbon Emissions in Texas, a White Paper Highlights, 2021) van technologiebedrijf Lancium toont aan dat ‘intelligent’ gebruik van flexibele datacenters kunnen de koolstofemissie verminderen.

Dus cryptomunten hebben veel voordelen en de globaliseerde inburgering ervan blijkt een volgende logische stap te zijn in de evolutie van de manier hoe we betalen en hoe onze samenleving functioneert. Het brengt zeker nieuwe uitdagingen en dilemma’s met zich mee. Heel veel nieuwe (juridische) vragen moeten opgelost worden om de cryptomunten door de overheid te laten legaliseren. Deze munten en de technologie ervan zijn een opportuniteit, een uitdaging en ook een beetje gevaar voor hoe de samenleving nu functioneert. Ze gaan niet meer weg te denken zijn uit de samenleving, maar ze moeten de strijd van de inburgering in de Connected Society overwinnen!

Bibliografie

10000 years of economy. (z.d.). Geraadpleegd 6 januari 2022, van http://www.citeco.fr/10000-years-history-economics/antiquity-to-middle-ages/the-first-banknotes-or-paper-money

A brief history of payment services and solutions. (2015, september 15). BNP Paribas. https://histoire.bnpparibas/en/barter-cash-contactless-a-brief-history-of-the-means-of-payment/

Allen, K. (2013, september 10). Banknotes: A short history. The Guardian. https://www.theguardian.com/business/2013/sep/10/banknotes-history

Ashford, K., & Schmid, J. (2020, november 20). What Is Cryptocurrency? Forbes Advisor. https://www.forbes.com/advisor/investing/what-is-cryptocurrency/

Barrett, J. (2009, januari 6). Credit and Debit Cards: What You Need to Know. The New York Times. https://www.nytimes.com/2009/01/06/your-money/credit-and-debit-cards/primercards.html

China declares all crypto-currency transactions illegal. (2021, september 24). BBC News. https://www.bbc.com/news/technology-58678907

Flexible Data Centers Can Reduce Grid Carbon Emissions in Texas, a White Paper Highlights. (2021, oktober 21). Lancium. https://lancium.com/press/flexible-data-center-whitepaper/

Gold: The Most Precious of Metals. (2016, april 26). FocusEconomics | Economic Forecasts from the World’s Leading Economists. https://www.focus-economics.com/blog/gold-the-most-precious-of-metals

Hayes, A. (2021, november 30). Ten Important Cryptocurrencies Other Than Bitcoin. Investopedia. https://www.investopedia.com/tech/most-important-cryptocurrencies-other-than-bitcoin/

Hernandez, J. (2021, september 7). El Salvador Just Became The First Country To Accept Bitcoin As Legal Tender. NPR. https://www.npr.org/2021/09/07/1034838909/bitcoin-el-salvador-legal-tender-official-currency-cryptocurrency

Lucas Mostazo. (2018, januari 14). What is BLOCKCHAIN? The best explanation of blockchain technology. https://www.youtube.com/watch?v=3xGLc-zz9cA

Mint. (2020, augustus 26). Guide to the Barter Economy & the Barter System History. MintLife Blog. https://mint.intuit.com/blog/personal-finance/guide-to-the-barter-economy-the-barter-system-history/

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Rhodes, J. (2021). Is Bitcoin Inherently Bad For The Environment? Forbes. https://www.forbes.com/sites/joshuarhodes/2021/10/08/is-bitcoin-inherently-bad-for-the-environment/

Stuive, R., & van der Heijden, R. (2020). Basisboek Netwerk organisaties (1ste dr.). Noordhoff.

When was Silver First Used as Currency? (z.d.). Global Bullion Suppliers. Geraadpleegd 5 januari 2022, van https://globalbullionsuppliers.com/blogs/blog/when-was-silver-first-used-as-currency

Tips om Financiële Stress te Vermijden en Je Financiën Onder Controle te Houden

Financiële stress is een van de meest voorkomende vormen van stress waarmee mensen vandaag de dag te maken hebben. Geldproblemen kunnen leiden tot een breed scala aan emotionele en fysieke symptomen, waaronder angst, depressie, slapeloosheid en zelfs hartkloppingen. Het is dus belangrijk om manieren te vinden om financiële stress te verminderen en te voorkomen. In dit artikel zullen we bespreken hoe financiën stress veroorzaken en wat je kunt doen om deze stress te verminderen. Lees hier meer over financiële stabiliteit.

Hoe Financiën Stress Veroorzaken

Financiële stress kan om verschillende redenen ontstaan. Een van de belangrijkste oorzaken is het hebben van te weinig geld om rond te komen. Dit kan leiden tot constante zorgen over het betalen van rekeningen, het opbouwen van schulden en het niet kunnen sparen voor de toekomst. Andere oorzaken van financiële stress zijn onder meer het verliezen van een baan, onverwachte uitgaven zoals medische rekeningen of reparaties aan huis of auto, en het hebben van te veel schulden.

Financiële stress kan ook ontstaan als gevolg van de manier waarop we met geld omgaan. Sommige mensen zijn geneigd om te veel uit te geven en zichzelf in de schulden te werken. Anderen hebben moeite om een budget te maken en hun uitgaven te beheren, waardoor ze constant in financiële onzekerheid verkeren.

“Financiële stress kan een grote last zijn voor veel mensen, maar met de juiste stappen kun je je financiën onder controle krijgen en je stress verminderen.”

Hoe Financiële Stress te Verminderen

Gelukkig zijn er manieren om financiële stress te verminderen en te voorkomen. Hieronder staan enkele tips om je op weg te helpen:

Maak een budget en houd je eraan

Een van de belangrijkste dingen die je kunt doen om financiële stress te verminderen, is een budget maken. Dit helpt je om je uitgaven bij te houden en te zorgen dat je genoeg geld overhoudt om aan je verplichtingen te voldoen en te sparen voor de toekomst. Maak een lijst van al je inkomsten en uitgaven en probeer een balans te vinden waar je je comfortabel bij voelt.

Vermijd het gebruik van creditcards

Creditcards kunnen handig zijn, maar ze kunnen ook een bron van financiële stress zijn als je ze niet verstandig gebruikt. Het is gemakkelijk om te veel uit te geven en jezelf in de schulden te werken. Probeer creditcards te vermijden, of gebruik ze alleen als je zeker weet dat je de rekening aan het einde van de maand volledig kunt afbetalen.

Vermijd onnodige uitgaven
Denk goed na over je uitgaven en vermijd onnodige aankopen. Vraag jezelf af of je het item echt nodig hebt voordat je het koopt. Het kan ook helpen om een wachttijd van een dag of twee in te lassen voordat je een aankoop doet, om te voorkomen dat je impulsieve aankopen doet.

Vermijd schulden
Probeer schulden te vermijden door binnen je budget te blijven en alleen geld uit te geven wat je hebt. Als je toch een lening moet afsluiten, kies dan voor de lening met de laagste rente en betaal deze zo snel mogelijk terug.

Zoek hulp als dat nodig is
Als je financiële problemen hebt, schaam je dan niet om hulp te vragen. Er zijn verschillende organisaties die je kunnen helpen bij het oplossen van financiële problemen, zoals schuldhulpverlening en budgetcoaches.

Tot slot, het vermijden van financiële stress kan moeilijk zijn, maar het is zeker niet onmogelijk. Door een budget op te stellen, je uitgaven in de gaten te houden en te sparen voor noodgevallen, kun je je financiële situatie verbeteren en stress verminderen. Wil je meer weten over hoe en waarom je goed moet omgaan met financiën? Lees hier onze artikel hierover.

Financiële stabiliteit: de sleutel tot rust en minder zorgen

Financiële stabiliteit is iets waar veel mensen naar streven. Het hebben van financiële stabiliteit betekent dat je genoeg geld hebt om aan je basisbehoeften te voldoen, je rekeningen te betalen en je zorgen te maken over geld te verminderen. Het hebben van financiële stabiliteit kan ook helpen bij het verminderen van stress en het creëren van gemoedsrust.

In dit artikel zullen we enkele stappen bespreken die je kunt nemen om je financiële stabiliteit te verhogen. Hier kan je meer lezen over persoonlijke financiën.
 1. Maak een begroting

Het maken van een begroting is een belangrijke eerste stap bij het verhogen van je financiële stabiliteit. Een begroting helpt je bij het bijhouden van je inkomsten en uitgaven en geeft je inzicht in waar je geld naartoe gaat. Door een begroting te maken, kun je zien waar je kunt besparen en hoe je je uitgaven kunt verminderen om geld te besparen. Het is ook een goede manier om ervoor te zorgen dat je je geld niet uitgeeft aan onnodige dingen en dat je genoeg overhoudt voor de belangrijke zaken.

 1. Verminder je schulden

Schulden zijn een belangrijke oorzaak van financiële instabiliteit. Als je schulden hebt, is het belangrijk om deze zo snel mogelijk af te betalen. Begin met het afbetalen van de schulden met de hoogste rente en werk je weg naar beneden. Als je meerdere schulden hebt, kan het ook helpen om een schuldenplan te maken waarin je de aflossingen plant en een tijdschema maakt om je schulden af te betalen.

 1. Verhoog je inkomsten

Een van de beste manieren om je financiële stabiliteit te verhogen is door je inkomen te verhogen. Dit kan betekenen dat je meer uren gaat werken, een nieuwe baan zoekt of een neveninkomen zoekt. Als je het moeilijk vindt om meer uren te werken, kun je ook kijken naar manieren om passief inkomen te genereren, zoals het starten van een online bedrijf of het investeren in vastgoed.

 1. Bespaar op uitgaven

Een andere manier om je financiële stabiliteit te verhogen is door te besparen op je uitgaven. Dit kan betekenen dat je kijkt naar manieren om je maandelijkse kosten te verminderen, zoals het overschakelen naar een goedkoper telefoonabonnement of het verminderen van je maandelijkse abonnementskosten. Het kan ook betekenen dat je op de kleine dingen let, zoals het uitschakelen van apparaten als je ze niet gebruikt en het winkelen bij goedkopere supermarkten.

 1. Plan voor noodgevallen

Het is belangrijk om voorbereid te zijn op noodsituaties die je financiële stabiliteit kunnen bedreigen, zoals het verliezen van je baan, ziekte of onverwachte uitgaven. Door een noodfonds op te zetten, kun je ervoor zorgen dat je een financiële buffer hebt om op terug te vallen als er zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Een goed doel om na te streven is om een noodfonds op te bouwen van ten minste drie tot zes maanden van je maandelijkse uitgaven.

 1. Investeer in jezelf

Een belangrijk aspect van financiële stabiliteit is het investeren in jezelf en je vaardigheden. Door je vaardigheden en opleiding te verbeteren, kun je je kansen op een hoger salaris vergroten en je carrièremogelijkheden vergroten. Overweeg daarom om geld te investeren in educatieve cursussen, trainingen of certificeringen die je helpen bij je professionele ontwikkeling.

 1. Maak gebruik van automatische besparingen

Een handige manier om geld te besparen en je financiële stabiliteit te verhogen, is door gebruik te maken van automatische besparingen. Door automatisch geld van je betaalrekening over te maken naar een spaarrekening, zorg je ervoor dat je geld opzij zet zonder erover na te denken. Dit kan helpen om je spaargeld op te bouwen en je financiële doelen te bereiken.

 1. Maak gebruik van financieel advies

Als je het moeilijk vindt om je financiën op orde te krijgen of als je hulp nodig hebt bij het nemen van financiële beslissingen, overweeg dan om financieel advies te zoeken. Een financieel adviseur kan je helpen bij het opstellen van een financieel plan en je adviseren over de beste manieren om je geld te beheren en te investeren.

Conclusie:

Als conclusie kunnen we zeggen dat financiële stabiliteit belangrijke doel is voor veel mensen en kan worden bereikt door verstandig om te gaan met geld en het nemen van slimme financiële beslissingen. Door het maken van een begroting, het verminderen van schulden, het verhogen van je inkomen, het besparen op uitgaven, het opzetten van een noodfonds, het investeren in jezelf, het gebruik van automatische besparingen en het zoeken van financieel advies, kun je je financiële stabiliteit verhogen en een meer solide financiële toekomst creëren.

Waarom goed omgaan met persoonlijke finaciën heel belangrijk is?

Persoonlijke financiën spelen een cruciale rol in het leven van iedereen, of je nu student, professional, of gepensioneerd bent. Het goed beheren van je financiën is niet alleen belangrijk om je huidige levensstijl te behouden, maar ook om je financiële toekomst veilig te stellen. In dit artikel zullen we bespreken waarom het beheren van je persoonlijke financiën zo belangrijk is en welke voordelen dit met zich meebrengt.

1. Financiële stabiliteit: Het goed beheren van je persoonlijke financiën helpt je om financieel stabiel te blijven. Dit betekent dat je in staat bent om je rekeningen op tijd te betalen, geen schulden hebt en in staat bent om te sparen voor toekomstige uitgaven, zoals een huis of een pensioen.

2. Vermindert stress: Financiële problemen kunnen leiden tot een hoge mate van stress en angst. Door je persoonlijke financiën goed te beheren, kun je deze stress verminderen en een betere kwaliteit van leven bereiken. Je kunt je concentreren op andere aspecten van je leven en je geen zorgen maken over geldzaken.

3. Biedt financiële vrijheid: Goed beheerde persoonlijke financiën bieden financiële vrijheid. Dit betekent dat je in staat bent om de dingen te doen die je wilt doen zonder je zorgen te hoeven maken over geld. Je kunt bijvoorbeeld reizen, een hobby volgen, of tijd doorbrengen met familie en vrienden zonder financiële beperkingen.

4. Bespaart geld: Goed beheerde persoonlijke financiën kunnen je helpen geld te besparen. Je kunt bijvoorbeeld de kosten van leningen en creditcards verminderen door je schulden af te betalen en de rente te verlagen. Door een budget op te stellen, kun je ook besparen op uitgaven zoals boodschappen en entertainment.

5. Investeringen: Het goed beheren van je persoonlijke financiën stelt je in staat om te investeren in de toekomst. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je geld opzij zet voor een huis of voor je pensioen. Door te investeren in de toekomst, kun je jezelf beschermen tegen financiële problemen op de lange termijn.

In conclusie, het beheren van je persoonlijke financiën is van cruciaal belang voor een stabiel en bevredigend leven. Door je financiën goed te beheren, kun je financiële stabiliteit bereiken, stress verminderen, financiële vrijheid genieten, geld besparen, investeren in de toekomst en je kredietwaard

ARhus in Roeselare

Op 17 december 2022 had ik het genoegen om deel te nemen aan een evenement van ARhus in Roeselare. Mijn hoofddoel was om de partnerskaart van onze nieuwe vereniging uit te breiden, en ik was dan ook blij om te horen dat ARhus open staat voor samenwerking en bereid is om nieuwkomers te helpen.

Tijdens het evenement kregen we een rondleiding van Jeroen Vandenbussche, die lid is van het team publiek bij ARhus. Tijdens de rondleiding kregen we een interessante uitleg over de werking van ARhus en hun focus op inclusie. Ik was verrast te horen dat ARhus ook vormingen geeft in samenwerking met andere organisaties, zoals op het gebied van gezondheid.

Een ander interessant feit dat ik te weten kwam tijdens het bezoek was dat de grootste Romeense populatie in de regio zich in Roeselare bevindt. Om aan de behoeften van deze doelgroep te voldoen, heeft ARhus zelfs een speciale plaats voor boeken en artikels in het Roemeens.

In het licht van al deze informatie lijkt ARhus zeker een interessante partner voor onze nieuwe vereniging. We kunnen waarschijnlijk veel betekenen voor onze doelgroep door samen te werken met ARhus en hun expertise en middelen te benutten. Ik ben enthousiast om verder te werken met ARhus en om te zien wat we samen kunnen bereiken.

Afrocentrisme als reactie op Eurocentrisme

Op 15 december 2022 had ik het genoegen om naar het event “Afrocentrisme als reactie op Eurocentrisme” in Marke te gaan, georganiseerd door Avansa. De spreker van het event was Sandrine Ekofo, die een eigen vzw heeft en betrokken is bij projecten over dekolonisatie met als doel om andere perspectieven aan het licht te brengen.

Sandrine begon met het bespreken van het begrip afrocentrisme, een wereldbeeld waarbij Afrika en afrikanen centraal worden geplaatst. Ze benadrukte ook het gevaar van het aannemen van een “single story” – het idee dat we enkel het Europese perspectief horen – en hoe belangrijk het is om te luisteren naar verschillende verhalen en perspectieven.

Ze ging vervolgens in op het Afrikaanse continent voordat het werd gekoloniseerd, en hoe de kolonisatie een enorm verlies was aan kennis, macht en kracht rond Afrika. Ze sprak ook over het feit dat er in Europa menselijke zoo’s waren, waarbij Afrikanen werden tentoongesteld als curiosa, en hoe de Europeanen een perceptie hadden van Europa als een ontwikkeld continent en Afrika als niet ontwikkeld.

Sandrine bracht ook bekende Afrikaanse personages naar voren, zoals Nelson Mandela en Desmond Tuttu, en ging in op Afrikaanse filosofieën en het begrip Ubuntu, evenals Afrikaanse kunst en religies.

Tenslotte sprak ze over de noodzaak om stereotypes en racisme te bestrijden door middel van dekolonisatie. Het was een leerrijke en waardevolle avond die me heeft geholpen om mijn begrip van Afrocentrisme en de geschiedenis van Afrika te verdiepen. Ik ben dankbaar voor de kans om aan dit event deel te nemen en kijk uit naar meer gelegenheden om te leren en te groeien.

Digidokter

Afgelopen zaterdag (17-12-2022) ben ik naar het event ‘Digidokter’ geweest, georganiseerd door ZENSpiratie en de bibliotheek van Kuurne. Het was een leerrijke en interessante middag vol met praktische tips en informatie over zoeken op het internet.

We kregen uitleg over de verschillende zoekmachines die er bestaan, zoals Google, Bing en Ecosia, en hoe je op elk van deze zoekmachines gericht en efficiënt kan zoeken. Er werden ook vuistregels voor het zoeken op het web gedeeld, zoals het gebruik van aanhalingstekens om specifieke zinnen of woorden te zoeken en het gebruik van verschillende zoekoperatoren om gerichter te zoeken.

Daarnaast werden er ook speciale zoekfuncties van zoekmachines behandeld, zoals het gebruik van wildcards en het zoeken naar synoniemen. Ook kregen we informatie over de gevaren van de filterbubbel en hoe we dit kunnen vermijden door ons zoekgedrag te diversifiëren en ons te verdiepen in verschillende bronnen en standpunten.

Het was een waardevolle middag vol met nuttige informatie.

Meer info over zenspiratie: (https://www.zenspiratie.be/)

Mijn visie over de VZW Al Madina

Als 12-jarige nieuwkomer in Wervik had ik te horen krijgen van een volwassene man hij de moslims haatte. Ik kon in mijn hoofd zijn haat niet begrijpen. Nu als volwassene begrijp ik waarom zoveel mensen haat dragen tegen de islam en/of moslims. De reden is simpel: onwetendheid!

Met dit in mijn hoofd en de veranderende situatie in Wervik had ik het gevoel dat wij als moslims moeten zelf iets doen. Na contact te nemen met mijn vrienden en kennissen heb ik nieuwe mensen leren kennen die ook geïnteresseerd waren om een vereniging op te starten voor moslims. Na enkele ontmoetingen hebben we besloten om een vzw op te richten.

Mijn visie over de vzw is simpel: we moeten een brug vormen tussen de moslims in Wervik en de autochtone bevolking. Hoe we dit zullen bereiken is ruim.

Hieronder zijn de noden van de moslimgemeenschap in Wervik:

 • Een ontmoetingsplaats om nieuwe mensen te leren kennen
 • Leren van het Nederlands in het weekend
 • Een gebedsplaats

De noden van de autochtone bevolking en stadhuis:

 • Nieuwkomers kunnen bereiken
 • Angst over de verandering
 • Vragen over de geloof en gewoontes van de nieuwkomers

Deze zaken hebben we de voorbije tijd herhalend gehoord langs beide kanten. Als vzw proberen we om deze doelen te bereiken en voor meer begrip te zorgen in de samenleving. Door gebrek aan middelen kunnen niet alle noden even snel vervullen. Maar we gaan blijven werken om meer begrip en vrede te creëren waar we gevestigd zijn. Zo hopen we ook om anderen te motiveren om hetzelfde te doen in hun gemeentes.

Hoe ik faalde als ondernemer

Life is not sunshine and roses! En dit maakt het leven aantrekkelijker! Er zijn ups-and-downs in het leven en zo leer je zelf wie je bent en wat je in het leven wilt.

Ik heb lang gedroomd om een succesvolle ondernemer te worden. Mijn succescriteria (als ondernemer) is simpel: miljonair worden en mijn tijd besteden aan projecten en zaken die me het meest interesseren. Om dit doel te bereiken heb ik verschillende zaken tot nu toe geprobeerd en vaak gefaald. Ik heb mijn succes ook nog(!) niet bereikt.

Hieronder enkele belangrijke lesjes die ik geleerd heb nadat ik gefaald ben met mijn onderneming:

 1. Droom groot maar start klein
 2. Maak dingen niet te groot in je hoofd
 3. Faal snel! Als je voelt dat het na een tijdje niet heeft gewerkt stop ermee!
 4.  Maak een businessplan! En leer hoe je eentje moet maken.
 5. Als het ene businessplan niet werkt, blijf zoeken naar een andere!
 6. Het is niet slecht om een plan b en c en misschien d te hebben: maar hou het simpel!
 7. Affordable loss (effectuation): maak je verlies zo klein mogelijk
 8. Start met wat je hebt
 9. Online starten is enorm(!) goedkoop!
 10. Als je offline business doet start dan in grote steden. Kleine stadjes zijn dodelijk!
 11. Maak persona’s
 12. Gebruik social media
 13. Werk samen met mensen die hetzelfde willen

Dit waren natuurlijk mijn lesjes. Het belangrijkste is om zelf te starten en eigen lesjes te leren 😉

De toekomst van de islam en de moslims in het Westen

Europa werd voor het eerst begin 8ste eeuw geconfronteerd met de islam en de moslims. De relatie tussen de islam en de moslims is niet altijd hetzelfde geweest. Door de terroristische aanvallen in het Westen kwam de islam en ook moslims (Islam in Europe, z.d.) in een negatief beeld in de Westerse media. De kolonisering van moslimlanden door de Europese machten heeft deze relatie nog ingewikkelder gemaakt. Amper 20 jaar gelden heeft de VS-invasie van Afghanistan en Irak er nog zout gegooid op de wonde. En last but not the least maakt de Amerikaanse onvoorwaardelijke ondersteuning voor Israël van deze relatie bijna een mission impossible om te hersteld te worden.

Zoals de technologie niet meer weg te denken is van ons leven, zijn de moslims ook niet weg te denken van Europa.

Ondanks de moelijke relatie is vandaag de islam de 2de grootste godsdienst in Europa. Er wonen ondertussen bijna 50 miljoen moslims op de Europese continent (Religions in Europe | Data and Statistics | GRF, z.d.). Het is niet meer vreemd om een vrouw met hoofddoek op de straat te zien of vlees te gaan kopen bij een halal slagerij.

Door de informatierevolutie is onze wereld enorm verandert. We wonen in een ‘global village’. Zo zijn we in seconden van op de hoogte wat aan de andere kant van de wereld aan het gebeuren is. U herinnert zich misschien nog het verhaaltje van de Marokkaanse jongen dat enkele maanden gelden in Marokko in de put viel en stierf? Of de machtsovername in Afghanistan door de Taliban? Zo nauw zijn we aan elkaar verbonden.

Ok. De wereld is veranderet! Maar hoe ziet nu de toekomst van de bijna 10% moslims op het Europese continent eruit? En kunnen moslims in vrede hun geloof blijven praktiseren in de Europese landen?

Ik denk dat de moslimburgers van de Westerse landen moeten zelf het hecht in handen nemen. Er is enorm veel gebrek en misverstand over de islam. Een groot deel van de moslims tot nu toe zijn niet echt ermee bezig geweest om hier te leven als moslim inwoners van Europa. Er is altijd een interne strijd geweest van: ‘ik woon hier, maar ik ben niet welkom hier, ik ben afkomstig van … en zal misschien naar daar terugkeren, …’.

Het is nu hoog tijd om zich hier thuis te voelen. Als de moslim hier zich niet thuis voelt heeft het waarschijnlijk te maken met het feit dat hij niet als gelijke behandeld worden. Dan moet hij ernaar streven om gelijke rechten te krijgen i.p.v. te vluchten naar onrealistische escape droom.

Zoals de technologie niet meer weg te denken is van ons leven, zijn de moslims ook niet weg te denken van Europa. We zijn de realiteit van de samenleving en mensen langs beide kanten moeten dit aanvaarden. Daarnaast moeten wij als moslims proberen ook om ons geloof uit te leggen aan de gemiddelde Europeaan die bijna niks weet over de islam. Alleen zo kunnen we in vrede leven met elkaar.

Bibliografie

Islam in Europe: An off-and-on relationship across the centuries. (z.d.). KU Leuven Stories. Geraadpleegd 28 mei 2022, van https://stories.kuleuven.be/en/stories/islam-in-europe-an-off-and-on-relationship-across-the-centuries

Religions in Europe | Data and Statistics | GRF. (z.d.). Geraadpleegd 28 mei 2022, van http://www.globalreligiousfutures.org/regions/europe#/?region_map_religion=Muslims