Uitgelicht

Moeten we overstappen van bankbiljetten en elektronisch geld naar cryptomunten binnen de Connected Society?

Dit essay legt de rol van betalingsmiddelen in de geschiedenis van de mens uit. Daarnaast wordt ook het belang van cryptomunten binnen de Connected Society duidelijk gemaakt.

Laat ons beginnen met een simpele vraag: waarom heeft de mens geld nodig? Om deze vraag te beantwoorden moeten we heel ver in ons geschiedenis teruggaan, naar een tijd waar ruilhandel ontstaan is. Ruilhandel is duizenden Jaren geleden( tussen 10.000 v.C.(‘A Brief History of Payment Services and Solutions’, 2015) of 6.000 v.C. (Mint, 2020) )ontstaan als een manier om goederen met elkaar te wisselen. Dankzij ruilhandel kon je eigen materiaal ruilen voor een product waarover je anders niet kon beschikken. Toch niet op een vredevolle manier.

Stel je je volgende situatie voor: je woont in het jaar 6.500 VC en je hebt veel koeien. De zoon van je tante is een kleermaker.  Soms kunnen jullie elkaars goederen ruilen. Je geeft kaas en hij geeft je wat kledij. We kunnen zien dat ruilhandel een deel van de problemen oplost om aan iemand anders zijn goederen te geraken maar je nood kan niet altijd opgelost worden omdat de vraag en aanbod niet altijd hetzelfde is. Er was dus een duidelijk probleem met ruilhandel. Wat doet een mens in zo een situatie? Innoveren!  

Een volgende innovatieve stap in deze richting was het gebruik van edele metalen zoals goud en zilver. Het is moeilijk om een exacte datum te vinden die aangeeft wanneer voor het eerst goud of zilver gebruikt werd als betaalmiddel en welke van de twee was het eerste. Wat we wel kunnen zeggen is dat na het ontdekking van goud werd het door de Egyptenaren voor het eerst rond 1500 v.C. gebruikt als eerste internationaal ruilmiddel voor handel(Gold: The Most Precious of Metals, 2016). Er zijn andere bronnen die vermelden dat rond 3.000 v.C. ook zilver gebruikt werd als betaalmiddel (When Was Silver First Used as Currency?, z.d.). Deze 2 edele metalen zijn voor duizenden jaren in gebruik gebleven.

Al in het 6de eeuw werd in China  voor het eerst geëxperimenteerd met papiergeld(Allen, 2013) wat de opvolger was van leergeld (History of Money and Payments, z.d.). Omdat het niet mogelijk was om de waarde van papiergeld gemakkelijk te bepalen werd papiergeld in verschillende beschavingen in en uit gebruik gevallen.

Later in 1661 werd voor het eerst in Europa bankbiljetten gebruikt door de bank van Stockholm(10000 Years of Economy, z.d.). In Engeland  werd in 1694 The Bank of England opgericht en werden biljetten afgegeven in ruil voor stortingen bij de bank(Allen, 2013). Na de eerste wereldoorlog begon de link tussen goud en bankbiljetten af te breken. Je kon niet zomaar naar de bank gaan om goud terug te krijgen voor je biljetten.

Half de 20ste eeuw in de jaren ’50 waren de kredietkaarten beschikbaar en later in de jaren ’70 kon men ook gebruik maken van de debet kaarten(Barrett, 2009). Dankzij deze kaarten hoefde je geen groot sommen geld mee te hebben. Ondertussen kan je gemakkelijk met je smarttoestellen contactloos betalen.

Zo kunnen we duidelijk zien dat de mens nood heeft om te betalen en dat de betaalmiddelen doorheen de tijden worden aangepast. Iedere betaalmiddel dat handiger is dan de vorige neemt de dominante positie. Na een vaak trage transitie neemt er een soort van revolutie plaats en we passen zich aan.

Het is niet alleen geld dat te maken heeft met aanpassingen, evoluties of revoluties maar een beetje gelijk is hoe de menselijke samenleving zich gedraagt. Volgens Stuive en van der Heijden (Stuive & van der Heijden, 2020) hebben 5 revoluties een grote impact gehad op de ontwikkeling van de samenleving. De eerste revolutie was de cognitieve revolutie (de mens leerde verhalen vertellen), dan was de agrarische revolutie (de mens leerde voeding verzamelen en hoefde niet meer constant te verhuizen om te kunnen overleven), ten derde was de ontwikkeling van de boekdrukkunst (informatie kon heel snel verspreid worden), de vierde was de industriële revolutie (snelle tempo in productie) en nu is de huidige informatierevolutie aan de gang. Deze revolutie van informatie zal waarschijnlijk als de laatste grote revolutie een immense impact hebben op de ontwikkeling van de beschaving.

Tegenwoordig kan een gigantisch hoeveelheid van data in een ogenblik met iedereen over de hele aarde gedeeld worden. Dit is mogelijk dankzij de Connected Society. In deze society zijn mensen en dingen met elkaar verbonden dankzij het internet(Stuive & van der Heijden, 2020). 

Deze nieuwe samenleving maakt plaats vrij voor nieuwe technologie en ook nieuwe betaalsystemen. Dankzij de blockchain technologie kunnen cryptomunten ontwikkeld worden. Satoshi Nakamoto maakte voor het eerst gebruik van deze technologie voor de Bitcoin. Maar het is niet zo eenvoudig om blockchain te begrijpen zonder dat je zich een beetje te moeten verdiepen in deze technologie. Volgens Ashford en Shmidt (Ashford & Schmid, 2020) is blockchain “een open, gedistribueerd grootboek waarin transacties in code worden vastgelegd.” Maar wat betekent dit juist?

In 1991 wilden een groep van onderzoekers tijd plakken op documenten en wilden voorkomen dat er datums gewijzigd worden. De blockchain technologie zorgt ervoor dat je eigenlijk geen tussen persoon als banken meer nodig hebt om transacties goed te keuren. Deze technologie is een keten van blokken en bevat informatie over de gegevens in eigen blok en de vorige blokken. Alle informatie dat op een blok zit kan niet gewijzigd worden. Het bevat heel de historiek van wat er gebeurd is in het verleden met de data. Als er informatie gewijzigd wordt, zal er een nieuwe blok gemaakt worden met de gegevens van alles wat er gebeurde. Deze informatie kan niet vernietigd worden. De methode is eeuwen oud maar wat nieuw is aan blockchain is dat de informatie gedecentraliseerd is(Lucas Mostazo, 2018). Het maakt dus enorm moeilijk om de gegevens aan te passen. Zo ontstaat er meer vertrouwen. Dus Blockchain maakt het mogelijk om data te traceren en deze ook te bewaren. Op die manier wordt er meer vertrouwen gecreëerd in de data en daarnaast valt de rol van de tussen persoon weg als we met elkaar communiceren of data delen.  

Cryptomunten of cryptocurrency of crypto zijn digitale munten die gebruik maken van de blockchain technologie. Vandaag de dag zijn ze heel populair en volgens Hayes(Hayes, 2021) bestaan er ondertussen meer dan 10 duizend verschillende soorten cryptomunten.  Satoshi Nakamoto schreef in zijn paper in 2008 over het eerste cryptomunt, Bitcoin(Nakamoto, 2008). Nakamoto beschreef het project als “een elektronisch betalingssysteem gebaseerd op cryptografisch bewijs in plaats van vertrouwen.” (Nakamoto, 2008).

Nu keren we terug naar de essentie van de vraag: moeten we overstappen naar cryptomunten? Als we met aandacht kijken naar de geschiedenis van betaalvormen die ontstaan zijn sinds de ruilhandel kunnen we een iets met zekerheid zeggen; Mensen hebben nood om te betalen voor goederen en services én ze zijn altijd opzoek om het gemakkelijker, veiliger en lichter te maken. De edele metalen waren beter dan ruilhandel, het papiergeld was beter dan ‘zware’ metalen bij te hebben, de bankkaarten waren beter en veiliger dan grote sommen cash bij te hebben.

Omdat heel de wereld en zelfs dingen dankzij internet met elkaar verbonden zijn (Stuive & van der Heijden, 2020) kunnen we voor €1 boodschappen doen in China. Het grootste probleem met de huidige betaalsystemen volgens ons is dat de meeste landen een eigen papieren biljet hebben en de waarde daarvan is verschillend per land of regio. Daarentegen lossen de cryptomunten deze problemen op dankzij de blockchain technologie. Het werkt snel en biedt veel privacy aan. Het daagt de oude betaalsystemen aan en neemt een logische volgende stap in de evolutie van ons betaalsystemen.

Daarom denken wij dat een overstap logisch en onvermijdelijk is. Maar het wel niet zeggen dat de bankkaarten of traditionele bankbiljetten zullen verdwijnen. Goud is misschien niet meer een standaard betaalmethode, maar het heeft nog altijd een eigen waarde. Als we kijken naar de revolutie van ATM’s, bankkaarten en contactloos betalen kunnen we zeggen dat ze er niet voor gezorgd hebben dat de bankbiljetten verdwijnen uit de economie. Zo zal het waarschijnlijk ook blijven na de inburgering van cryptomunten.

Naast de voordelen van cryptomunten zijn er ook nadelen en uitdagingen aan verbonden. In 2021 werd El Salvador het eerste land om Bitcoin te legaliseren(Hernandez, 2021) maar al in 2019 begon China alle crytpomunten illegaal te verklaren(‘China Declares All Crypto-Currency Transactions Illegal’, 2021) met een hardhandig optreden in 2021 tegen cryptomunten. Zo kan men ook begrijpen dat de gedecentraliseerde blockchaintechnologie zeker een gevaar is voor autoritaire machten. Het neemt macht weg van de overheid. Dit maakt de inburgering van cryptomunten in de samenleving en vooral in de autoritaire landen moeilijk.

Een ander probleem met het delven van grote cryptomunten als Bitcoin en Ethereum is het verbruik van energie en emissie. Volgens Rhodes(Rhodes, 2021) verbruikt Bitcoin jaarlijks evenveel energie als Finland, Zweden of Maleisië. Maar zoals we eerder zeiden, als er problemen zijn de mens probeert te innoveren en het lukt vaak ook. Het onderzoek(Flexible Data Centers Can Reduce Grid Carbon Emissions in Texas, a White Paper Highlights, 2021) van technologiebedrijf Lancium toont aan dat ‘intelligent’ gebruik van flexibele datacenters kunnen de koolstofemissie verminderen.

Dus cryptomunten hebben veel voordelen en de globaliseerde inburgering ervan blijkt een volgende logische stap te zijn in de evolutie van de manier hoe we betalen en hoe onze samenleving functioneert. Het brengt zeker nieuwe uitdagingen en dilemma’s met zich mee. Heel veel nieuwe (juridische) vragen moeten opgelost worden om de cryptomunten door de overheid te laten legaliseren. Deze munten en de technologie ervan zijn een opportuniteit, een uitdaging en ook een beetje gevaar voor hoe de samenleving nu functioneert. Ze gaan niet meer weg te denken zijn uit de samenleving, maar ze moeten de strijd van de inburgering in de Connected Society overwinnen!

Bibliografie

10000 years of economy. (z.d.). Geraadpleegd 6 januari 2022, van http://www.citeco.fr/10000-years-history-economics/antiquity-to-middle-ages/the-first-banknotes-or-paper-money

A brief history of payment services and solutions. (2015, september 15). BNP Paribas. https://histoire.bnpparibas/en/barter-cash-contactless-a-brief-history-of-the-means-of-payment/

Allen, K. (2013, september 10). Banknotes: A short history. The Guardian. https://www.theguardian.com/business/2013/sep/10/banknotes-history

Ashford, K., & Schmid, J. (2020, november 20). What Is Cryptocurrency? Forbes Advisor. https://www.forbes.com/advisor/investing/what-is-cryptocurrency/

Barrett, J. (2009, januari 6). Credit and Debit Cards: What You Need to Know. The New York Times. https://www.nytimes.com/2009/01/06/your-money/credit-and-debit-cards/primercards.html

China declares all crypto-currency transactions illegal. (2021, september 24). BBC News. https://www.bbc.com/news/technology-58678907

Flexible Data Centers Can Reduce Grid Carbon Emissions in Texas, a White Paper Highlights. (2021, oktober 21). Lancium. https://lancium.com/press/flexible-data-center-whitepaper/

Gold: The Most Precious of Metals. (2016, april 26). FocusEconomics | Economic Forecasts from the World’s Leading Economists. https://www.focus-economics.com/blog/gold-the-most-precious-of-metals

Hayes, A. (2021, november 30). Ten Important Cryptocurrencies Other Than Bitcoin. Investopedia. https://www.investopedia.com/tech/most-important-cryptocurrencies-other-than-bitcoin/

Hernandez, J. (2021, september 7). El Salvador Just Became The First Country To Accept Bitcoin As Legal Tender. NPR. https://www.npr.org/2021/09/07/1034838909/bitcoin-el-salvador-legal-tender-official-currency-cryptocurrency

Lucas Mostazo. (2018, januari 14). What is BLOCKCHAIN? The best explanation of blockchain technology. https://www.youtube.com/watch?v=3xGLc-zz9cA

Mint. (2020, augustus 26). Guide to the Barter Economy & the Barter System History. MintLife Blog. https://mint.intuit.com/blog/personal-finance/guide-to-the-barter-economy-the-barter-system-history/

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Rhodes, J. (2021). Is Bitcoin Inherently Bad For The Environment? Forbes. https://www.forbes.com/sites/joshuarhodes/2021/10/08/is-bitcoin-inherently-bad-for-the-environment/

Stuive, R., & van der Heijden, R. (2020). Basisboek Netwerk organisaties (1ste dr.). Noordhoff.

When was Silver First Used as Currency? (z.d.). Global Bullion Suppliers. Geraadpleegd 5 januari 2022, van https://globalbullionsuppliers.com/blogs/blog/when-was-silver-first-used-as-currency

ARhus in Roeselare

Op 17 december 2022 had ik het genoegen om deel te nemen aan een evenement van ARhus in Roeselare. Mijn hoofddoel was om de partnerskaart van onze nieuwe vereniging uit te breiden, en ik was dan ook blij om te horen dat ARhus open staat voor samenwerking en bereid is om nieuwkomers te helpen.

Tijdens het evenement kregen we een rondleiding van Jeroen Vandenbussche, die lid is van het team publiek bij ARhus. Tijdens de rondleiding kregen we een interessante uitleg over de werking van ARhus en hun focus op inclusie. Ik was verrast te horen dat ARhus ook vormingen geeft in samenwerking met andere organisaties, zoals op het gebied van gezondheid.

Een ander interessant feit dat ik te weten kwam tijdens het bezoek was dat de grootste Romeense populatie in de regio zich in Roeselare bevindt. Om aan de behoeften van deze doelgroep te voldoen, heeft ARhus zelfs een speciale plaats voor boeken en artikels in het Roemeens.

In het licht van al deze informatie lijkt ARhus zeker een interessante partner voor onze nieuwe vereniging. We kunnen waarschijnlijk veel betekenen voor onze doelgroep door samen te werken met ARhus en hun expertise en middelen te benutten. Ik ben enthousiast om verder te werken met ARhus en om te zien wat we samen kunnen bereiken.

Afrocentrisme als reactie op Eurocentrisme

Op 15 december 2022 had ik het genoegen om naar het event “Afrocentrisme als reactie op Eurocentrisme” in Marke te gaan, georganiseerd door Avansa. De spreker van het event was Sandrine Ekofo, die een eigen vzw heeft en betrokken is bij projecten over dekolonisatie met als doel om andere perspectieven aan het licht te brengen.

Sandrine begon met het bespreken van het begrip afrocentrisme, een wereldbeeld waarbij Afrika en afrikanen centraal worden geplaatst. Ze benadrukte ook het gevaar van het aannemen van een “single story” – het idee dat we enkel het Europese perspectief horen – en hoe belangrijk het is om te luisteren naar verschillende verhalen en perspectieven.

Ze ging vervolgens in op het Afrikaanse continent voordat het werd gekoloniseerd, en hoe de kolonisatie een enorm verlies was aan kennis, macht en kracht rond Afrika. Ze sprak ook over het feit dat er in Europa menselijke zoo’s waren, waarbij Afrikanen werden tentoongesteld als curiosa, en hoe de Europeanen een perceptie hadden van Europa als een ontwikkeld continent en Afrika als niet ontwikkeld.

Sandrine bracht ook bekende Afrikaanse personages naar voren, zoals Nelson Mandela en Desmond Tuttu, en ging in op Afrikaanse filosofieën en het begrip Ubuntu, evenals Afrikaanse kunst en religies.

Tenslotte sprak ze over de noodzaak om stereotypes en racisme te bestrijden door middel van dekolonisatie. Het was een leerrijke en waardevolle avond die me heeft geholpen om mijn begrip van Afrocentrisme en de geschiedenis van Afrika te verdiepen. Ik ben dankbaar voor de kans om aan dit event deel te nemen en kijk uit naar meer gelegenheden om te leren en te groeien.

Digidokter

Afgelopen zaterdag (17-12-2022) ben ik naar het event ‘Digidokter’ geweest, georganiseerd door ZENSpiratie en de bibliotheek van Kuurne. Het was een leerrijke en interessante middag vol met praktische tips en informatie over zoeken op het internet.

We kregen uitleg over de verschillende zoekmachines die er bestaan, zoals Google, Bing en Ecosia, en hoe je op elk van deze zoekmachines gericht en efficiënt kan zoeken. Er werden ook vuistregels voor het zoeken op het web gedeeld, zoals het gebruik van aanhalingstekens om specifieke zinnen of woorden te zoeken en het gebruik van verschillende zoekoperatoren om gerichter te zoeken.

Daarnaast werden er ook speciale zoekfuncties van zoekmachines behandeld, zoals het gebruik van wildcards en het zoeken naar synoniemen. Ook kregen we informatie over de gevaren van de filterbubbel en hoe we dit kunnen vermijden door ons zoekgedrag te diversifiëren en ons te verdiepen in verschillende bronnen en standpunten.

Het was een waardevolle middag vol met nuttige informatie.

Meer info over zenspiratie: (https://www.zenspiratie.be/)

Mijn visie over de VZW Al Madina

Als 12-jarige nieuwkomer in Wervik had ik te horen krijgen van een volwassene man hij de moslims haatte. Ik kon in mijn hoofd zijn haat niet begrijpen. Nu als volwassene begrijp ik waarom zoveel mensen haat dragen tegen de islam en/of moslims. De reden is simpel: onwetendheid!

Met dit in mijn hoofd en de veranderende situatie in Wervik had ik het gevoel dat wij als moslims moeten zelf iets doen. Na contact te nemen met mijn vrienden en kennissen heb ik nieuwe mensen leren kennen die ook geïnteresseerd waren om een vereniging op te starten voor moslims. Na enkele ontmoetingen hebben we besloten om een vzw op te richten.

Mijn visie over de vzw is simpel: we moeten een brug vormen tussen de moslims in Wervik en de autochtone bevolking. Hoe we dit zullen bereiken is ruim.

Hieronder zijn de noden van de moslimgemeenschap in Wervik:

 • Een ontmoetingsplaats om nieuwe mensen te leren kennen
 • Leren van het Nederlands in het weekend
 • Een gebedsplaats

De noden van de autochtone bevolking en stadhuis:

 • Nieuwkomers kunnen bereiken
 • Angst over de verandering
 • Vragen over de geloof en gewoontes van de nieuwkomers

Deze zaken hebben we de voorbije tijd herhalend gehoord langs beide kanten. Als vzw proberen we om deze doelen te bereiken en voor meer begrip te zorgen in de samenleving. Door gebrek aan middelen kunnen niet alle noden even snel vervullen. Maar we gaan blijven werken om meer begrip en vrede te creëren waar we gevestigd zijn. Zo hopen we ook om anderen te motiveren om hetzelfde te doen in hun gemeentes.

Hoe ik faalde als ondernemer

Life is not sunshine and roses! En dit maakt het leven aantrekkelijker! Er zijn ups-and-downs in het leven en zo leer je zelf wie je bent en wat je in het leven wilt.

Ik heb lang gedroomd om een succesvolle ondernemer te worden. Mijn succescriteria (als ondernemer) is simpel: miljonair worden en mijn tijd besteden aan projecten en zaken die me het meest interesseren. Om dit doel te bereiken heb ik verschillende zaken tot nu toe geprobeerd en vaak gefaald. Ik heb mijn succes ook nog(!) niet bereikt.

Hieronder enkele belangrijke lesjes die ik geleerd heb nadat ik gefaald ben met mijn onderneming:

 1. Droom groot maar start klein
 2. Maak dingen niet te groot in je hoofd
 3. Faal snel! Als je voelt dat het na een tijdje niet heeft gewerkt stop ermee!
 4.  Maak een businessplan! En leer hoe je eentje moet maken.
 5. Als het ene businessplan niet werkt, blijf zoeken naar een andere!
 6. Het is niet slecht om een plan b en c en misschien d te hebben: maar hou het simpel!
 7. Affordable loss (effectuation): maak je verlies zo klein mogelijk
 8. Start met wat je hebt
 9. Online starten is enorm(!) goedkoop!
 10. Als je offline business doet start dan in grote steden. Kleine stadjes zijn dodelijk!
 11. Maak persona’s
 12. Gebruik social media
 13. Werk samen met mensen die hetzelfde willen

Dit waren natuurlijk mijn lesjes. Het belangrijkste is om zelf te starten en eigen lesjes te leren 😉

De toekomst van de islam en de moslims in het Westen

Europa werd voor het eerst begin 8ste eeuw geconfronteerd met de islam en de moslims. De relatie tussen de islam en de moslims is niet altijd hetzelfde geweest. Door de terroristische aanvallen in het Westen kwam de islam en ook moslims (Islam in Europe, z.d.) in een negatief beeld in de Westerse media. De kolonisering van moslimlanden door de Europese machten heeft deze relatie nog ingewikkelder gemaakt. Amper 20 jaar gelden heeft de VS-invasie van Afghanistan en Irak er nog zout gegooid op de wonde. En last but not the least maakt de Amerikaanse onvoorwaardelijke ondersteuning voor Israël van deze relatie bijna een mission impossible om te hersteld te worden.

Zoals de technologie niet meer weg te denken is van ons leven, zijn de moslims ook niet weg te denken van Europa.

Ondanks de moelijke relatie is vandaag de islam de 2de grootste godsdienst in Europa. Er wonen ondertussen bijna 50 miljoen moslims op de Europese continent (Religions in Europe | Data and Statistics | GRF, z.d.). Het is niet meer vreemd om een vrouw met hoofddoek op de straat te zien of vlees te gaan kopen bij een halal slagerij.

Door de informatierevolutie is onze wereld enorm verandert. We wonen in een ‘global village’. Zo zijn we in seconden van op de hoogte wat aan de andere kant van de wereld aan het gebeuren is. U herinnert zich misschien nog het verhaaltje van de Marokkaanse jongen dat enkele maanden gelden in Marokko in de put viel en stierf? Of de machtsovername in Afghanistan door de Taliban? Zo nauw zijn we aan elkaar verbonden.

Ok. De wereld is veranderet! Maar hoe ziet nu de toekomst van de bijna 10% moslims op het Europese continent eruit? En kunnen moslims in vrede hun geloof blijven praktiseren in de Europese landen?

Ik denk dat de moslimburgers van de Westerse landen moeten zelf het hecht in handen nemen. Er is enorm veel gebrek en misverstand over de islam. Een groot deel van de moslims tot nu toe zijn niet echt ermee bezig geweest om hier te leven als moslim inwoners van Europa. Er is altijd een interne strijd geweest van: ‘ik woon hier, maar ik ben niet welkom hier, ik ben afkomstig van … en zal misschien naar daar terugkeren, …’.

Het is nu hoog tijd om zich hier thuis te voelen. Als de moslim hier zich niet thuis voelt heeft het waarschijnlijk te maken met het feit dat hij niet als gelijke behandeld worden. Dan moet hij ernaar streven om gelijke rechten te krijgen i.p.v. te vluchten naar onrealistische escape droom.

Zoals de technologie niet meer weg te denken is van ons leven, zijn de moslims ook niet weg te denken van Europa. We zijn de realiteit van de samenleving en mensen langs beide kanten moeten dit aanvaarden. Daarnaast moeten wij als moslims proberen ook om ons geloof uit te leggen aan de gemiddelde Europeaan die bijna niks weet over de islam. Alleen zo kunnen we in vrede leven met elkaar.

Bibliografie

Islam in Europe: An off-and-on relationship across the centuries. (z.d.). KU Leuven Stories. Geraadpleegd 28 mei 2022, van https://stories.kuleuven.be/en/stories/islam-in-europe-an-off-and-on-relationship-across-the-centuries

Religions in Europe | Data and Statistics | GRF. (z.d.). Geraadpleegd 28 mei 2022, van http://www.globalreligiousfutures.org/regions/europe#/?region_map_religion=Muslims

Waarom op dieet gaan volgens mij (niet) werkt?

Disclaimer: ik ben geen wetenschapper, dokter of diëtist. Alles wat je hieronder leest is gebaseerd op mijn persoonlijke mening en ervaringen.

Het klinkt toch simpel: ‘eet minder en je zal vermageren of eet meer en je zal erbij komen’. Makkelijker gezegd dan gedaan. Heb je ooit gehoord van een tijger die op dieet is in de jungle? Waarschijnlijk niet! Diëten zoals we nu doen is niet natuurlijk. Ik zal proberen duidelijk te maken waarom diëten tijdelijk misschien wel werkt maar op langere termijn niet. Om mijn standpunt te verduidelijken richt ik me zoveel mogelijk op betrouwbare onderzoeken en bronnen. Verder zal ik ook mijn persoonlijke ervaring met de resultaten van de onderzoeken af toetsen.

Diëten zoals we nu doen is niet natuurlijk.

Tussen 2013 en 2016 probeerden bijna de helft van de Amerikanen om op dieet te gaan (Crescent B et al., 2019). Minder eten, meer sporten en verschillende andere technieken werden gebruikt om gewicht te verliezen.

Overgewicht is van de meest besproken thema’s van onze tijd. Maar door de populariteit van de thema zijn er ook veel ‘logische’ uitspraken die niet kloppen. Extreem sport, low carb, heel weinig eten, veel water drinken, maaltijden skippen zijn misschien bekende manieren om gewicht te verliezen maar ze werken niet op lange termijn (10 Weight Loss Myths, 2021).

Onze gewoontes bepalen voor een groot stuk wie we zijn. Als iets niet je gewoonte is en het kost je moeite om het te doen, dan zal je het waarschijnlijk niet lang volhouden. Dit is het probleem met diëten. Je volgt een regime en krijgt (tijdelijke)resultaten, maar omdat die regime niet je gewoonte is kan je het ook niet volhouden. Je stopt ermee en krijgt de kilo’s terug.

Door gelijk welk dieet te volgen kan je 5 tot 10 procent van je gewicht verliezen, maar zodra je ermee stopt komen de kilo’s terug (Wolpert, 2007). Volgens dezelfde artikel zou het zelfs beter geweest zijn om niet op dieet te zijn geweest. En het is vaak erger voor je gezondheid om herhalend gewicht te verliezen en dan terug bij te komen.

Door gelijk welk dieet te volgen kan je 5 tot 10 procent van je gewicht verliezen, maar zodra je ermee stopt komen de kilo’s terug.

Verder is gewichtsverlies een complexprobleem. Er is een groot verschil tussen ingewikkelde en complexe problemen. Complexenproblemen hebben verschillende onderdelen zoals ingewikkelde problemen. Verschil is dat complexe problemen ook aan elkaar zijn verbonden. Als je een stukje van het probleem oplost wil niet zeggen dat je heel het probleem zal oplossen. Daarom moet gewichtsverlies als een gehele stuk bekijken worden. Dus niet als een ingewikkelde of simpele probleem maar als een complexprobleem.

Stress, slaap te kort en een verkeerde dieet zorgen ervoor dat je geen resultaten kan hebben op lange termijn(Surprising Reasons Why Your Diet Might Not Work, z.d.). En er zijn nog heel veel andere factoren die dieet zullen beïnvloeden. Het wordt dan een vicieuze cirkel.

Dus wat moet je dan wel doen om een gezond gewicht te bereiken? Ten eerste moet je realistisch en voorzichtig blijven. Als je te snel gewicht verliest kan dit ernstige gevolgen hebben. En de kilo’s dat je gedurende jaren bijvoegde kan je ze best ook niet in 2 maanden verliezen. Geef je lichaam wat tijd om zich aan te passen.  Ten tweede is het belangrijk om gezonde levensgewoontes beginnen te maken. Deze gewoontes moeten makkelijk en haalbaar blijven en mogen geen overlast zijn (voor jou) om ze te volgen. Ten derde probeer je constant jezelf eraan te herinneren waarom het belangrijk is voor jou om een gezond lichaamsgewicht te hebben. Zo zal je het niet vergeten. Val dus daarom aub niet voor de populaire dieet trucjes die op langere termijn geen nut hebben.

Bibliografie

10 weight loss myths. (2021, november 25). Nhs.Uk. https://www.nhs.uk/live-well/healthy-weight/managing-your-weight/ten-weight-loss-myths/

Crescent B, M., Kirsen A, H., Sarafrazi, N., & L. Ogden, C. (2019, juni 7). Attempts to Lose Weight Among Adults in the United States, 2013–2016. https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db313.htm

Surprising reasons why your diet might not work. (z.d.). BBC Food. Geraadpleegd 28 mei 2022, van https://www.bbc.co.uk/food/articles/why_dieting_doesnt_work

Wolpert, S. (2007, april 3). Dieting does not work, UCLA researchers report. UCLA. https://newsroom.ucla.edu/releases/Dieting-Does-Not-Work-UCLA-Researchers-7832

Why you are going to fail to have a great career?

Mening over TED-talk Larry Smith

foto University of Waterloo

Ik zat nog in het vierde middelbaar toen zijn TED-talk viraal ging (vooral bij studenten). Ik beloofde mezelf dat ik niet die ‘failed’ persoon zou zijn. Mijn carrière zou een succes zijn en ik zou alles goed voorbereiden om succes in mijn leven te boeken. Waarom zou je falen als je alle wetenschappelijke inzichten vooraf kan krijgen om zich goed voor te bereiden?

Het is onmogelijk om één bepaalde succesformule te maken op basis van wetenschappelijke inzichten.

Nu 10 jaar later weet ik nog al te goed waar over de video gaat: jobs van vandaag zijn niet zoals vroeger en onze omgeving maakt ons bang om onze passie(s) te volgen. Verder is het niet mogelijk om via de klassieke manier succes te hebben in je loopbaan. Enkel hard werken beloond niet meer. Maar is het ook zo?

Op basis van enkele jaren (werk)ervaring dat ik nu heb kan ik één iets met zekerheid zeggen: Het is onmogelijk om één bepaalde succesformule te maken op basis van wetenschappelijke inzichten. Ik denk dat iedere mens een eigen verhaal heeft. Waar was je geboren, hoe ben je opgevoed geweest, wie waren jouw vrienden, welke levenslessen heb je gehad en geleerd, wat zijn je ‘persoonlijke interesses’, hoe is je mentale welzijn op een bepaalde moment en nog meer andere zaken die je succes zullen beïnvloeden. Op al deze vragen kan je vooraf niet voorbereid zijn.

Succes is ook een relatieve term. Voor de ene persoon ben je succesvol als je rijk bent (en hoe rijk moet je dan zijn?). Voor de andere moet je zowel rijk, gezond als financieel succesvol zijn. Hoe ik succes zie voor mezelf is misschien niet hetzelfde voor u.

We kunnen toch een algemene visie hebben over succes in grote lijnen. Iemand die verslaafd is aan drugs, worstelt met zijn gezondheid en creëert continue problemen voor zijn gezin is niet succesvol voor een ‘gezond’ verstand. En dit misschien ook terecht. Maar als je zich meer verdiept zal je merken dat je voorwaarde om succesvol te zijn kan veranderen van tijd tot tijd.

Dus mijn ervaring heeft me geleerd om doelgericht te werken. Mijn eigen criteria voor succes te definiëren en daar naar te blijven streven. En mezelf nooit te vergelijken met anderen. Want iedereen heeft een eigen verhaal!

De strategie van geluk

Frederik Imbo
28/4/2022

Het was een energieke presentatie van Frederik over de strategie van geluk.


Ja of JA?

Frederik vertelde eerst over de onderzoek van Sonja Lyubomirski. Volgens haar onderzoek is geluk onder de invloed van 3 parameters:
1. Genetisch materiaal
2. Omgeving (gezondheid is ook een omgevingsfactor
3. Mindset

50% geluk van ons geluk bepaald door genetisch materiaal 40% door onze mindset en
10% door onze omgeving.

Over de genen heb je geen controle, maar zoals je iedere ochtend kleren uit de kleerkast kan kiezen kan je ook bepalen met welke mindset je je dag wilt starten.

Ben je huurder of eigenaar van je leven? De meeste mensen gaan als huurders door het leven. Huurders zagen en liggen verantwoordelijkheid van geluk bij anderen.

Stress zet minder belangrijke lichaamsactiviteiten on hold.
10min piekeren verlaagt tot 8 uur later na de stress witte bloedcellen.

” Mijn leven is gevuld met problemen waarvan de meeste zich nooit hebben voorgedaan” Mark Twain

Realiteit vs interne theatraliteit

Self fulfilling prophecy

Alles wat ik denk wordt waar
Je pense donc je suis

Denken –> voelen <– doen

Zijn je gevoelens sterker dan jou? Wees slimmer dan je gevoelens…

Elke nee leidt tot spanning en elke ja leidt tot ontspanning

“De strategie van geluk” boek

Ja ik aanvaard wat ik niet kan veranderen

Ik verander wat ik wel kan veranderen

Ik gebruik mijn verstand om het onderscheid te maken